Helling Huizen

Botterwerf Huizen

 

De Stichting Botterwerf Huizen is opgericht op 25 oktober 1999. Sindsdien zet een groot aantal vrijwilligers zich in om de haven van Huizen te verrijken met een authentieke botterwerf. Ruim een eeuw geleden bezat Huizen twee botterwerven. De werf “Schaap” en de werf “Kok”. Huizen was een bloeiende vissersplaats. Op de Zuiderzee werd gevist op: “Bot, Haring en Ansjovis”. De havens lagen vol met botters. Maar na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 was het moeilijk voor de vissers om nog een bestaan te vinden. Op januari 2008 zijn we begonnen met de bouw, In korte tijd is een historische werf verrezen. Klaar om eigenaren van botters en klassieke schepen te ontvangen en om evenementen te organiseren.

  Speciaal om de historische vloot te helpen met het onderhoud

 De Botterwerf faciliteert eigenaren van klassieke schepen waaronder botters om aan hun boot onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De werf is operationeel.

 De Botterwerf Huizen beschikt over een hellingbaan voor schepen tot 45 ton en is 25 meter lang. Zo kan de Botterwerf eigenaren van historische schepen een ruimte bieden voor onderhoud. De verwarmde loodsruimte van 20 meter lengte beschikt over alle moderne faciliteiten en machines die een scheepsbouwer zich kan wensen. Onze stichting heeft geen vakmensen en geeft ruimte aan booteigenaren om zelfstandig of met hun eigen mensen te werken in de loods. In deze moeilijke economische tijd een geweldige mogelijkheid om aan uw schip reparaties uit te voeren.