Kamper Kogge

Specificaties

  • Lengte: 21, 6 meter
  • Breedte: 7,56 meter
  • Diepgang: 1,9 meter
  • Zeiloppervlakte: 140 m2
  • Romp: eikenhout
  • Bouwjaar: 1998
  • Thuishaven: Kampen
  • Vlag: Nederland

De Kamper Kogge is een reconstructie van een kogge uit de 14e eeuw. Dit schip is gebouwd naar aanleiding van de vondst van een wrak in de Flevopolders. Het was een redelijk zeewaardige eenmaster, dat handelswaar vervoerde.

De bouw van de Kogge maakte deel uit van een

leer-werkproject voor werkeloze jongeren. Dat houdt in dat de scheepsbouwers in spe het scheepstimmeren al doende moesten leren. Er is vier jaar aan gebouwd. Het is een robuust eikenhouten schip, gebouwd volgens oorspronkelijke bouwmethodieken, met op de achtersteven een kasteel, bedoeld als verdediging tegen zeerovers en vijanden. De Hanze Kogge ligt normaliter ter bezichtiging afgemeerd in de IJssel, aan de Koggewerf te Kampen. Deskundige gidsen geven een rondleiding en uitleg.

De Hanze was aanvankelijk een internationaal samenwerkingsverband tussen kooplieden en groeide later uit tot een stedenbond in geheel noordelijk Europa.

De Hanze kende haar bloeitijd tussen de 12e en de 16e eeuw. Het machtige handelsverbond zorgde in die periode voor rijkdom. De sporen hiervan zijn nog steeds te zien in de hanzesteden Kampen, Hasselt, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg. De Hanzestad Kampen levert het meest tastbare bewijs van deze ‘gouden eeuw’. Sinds kort ligt hier een reconstructie van een Kogge aan de kade, het eerste zeewaardige schip uit de late middeleeuwen dat handelsbetrekkingen tussen de Hanzensteden mogelijk maakte.

 De Kogge

De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-europa. Deze schepen hadden een lengte van 15 tot 30 meter en konden over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten `