2007_0719VVVBottertocht0054 [De middag van Elburg]

2007_0719VVVBottertocht0054